Sửa chữa nóng lên toàn cầu sẽ thấy giá bộ đàm motorola

Al Gore, được sinh ra một Jr.

, có những đặc điểm độc đáo của hầu như luôn luôn có một bức thư quá cảnh R hành động trên nó.

Trong thực tế, kể từ khi ông có một R trong tên của ông, ông hầu như luôn luôn là dưới ảnh hưởng của một bức. Thư từ quá cảnh hiện tại của ông là RRGR. Họ bắt đầu trên của mình sinh nhật vào năm 2005 và kết thúc vào ngày sinh nhật của ông tháng 3 năm 2008. Thư từ của giá bộ đàm motorola ông quá cảnh của giá bộ đàm motorola RRR mà tôi coi là đôi R đánh dấu một thời gian kết thúc mối quan hệ và bực bội. Trong thực tế đôi R sẽ tiếp tục cho Gore cho một vài năm tới. Tôi muốn nói đây là một dấu hiệu rõ ràng rằng Al Gore kêu gọi hành động về sửa chữa nóng lên toàn cầu sẽ thấy. Tôi nhìn cho rất ít để được thực hiện trên mặt trận này.

Bức thư của ông quá cảnh của G đánh dấu một thời gian khi ông sẽ được bí mật về công việc của mình, nhưng nó. Tôi sẽ liên doanh để nói rằng nguyên nhân của sự nóng lên toàn cầu sẽ nâng cao rất nhiều tiền trong kế tiếp (2). Mọi người sẽ phản ứng với đô la, ngay cả khi bộ đàm giá rẻ các đường dẫn đến thay bộ đàm giá rẻ đổi sẽ được làm chậm. Cuối cùng, tháng 3 năm 2008, Gore sẽ thu được một bức thư quá cảnh J cho năm cuối cùng của chu kỳ cuộc sống cũ. J đánh dấu một số thay đổi lớn trong cuộc sống của mình. Ông sẽ trải nghiệm indecision và tài chính của mình sẽ có một upswing chính trong năm 2008.

Có thể một trong hai ứng cử viên này đại diện cho một cuộc gọi đến hành động của Đảng dân chủ, hoặc đằng. Đây là một năm khi cuộc sống gia thuê bộ đàm đình của mình và nhiệm vụ khác nhau làm cho thuê bộ đàm các nhu cầu lớn về thời gian của mình. Gore sẽ cho tác vụ mới dễ dàng hơn hơn ông thường không. Nhiệm vụ và nghĩa vụ sẽ được xử lý thành công. Ngoài ra, ông nỗ lực sáng tạo, chẳng hạn như cuốn sách / tài liệu được ưa chuộng tại thời điểm này.

Điều này nói tốt cho sự thành công của An Inconvenient Truth.

Add Comment